ศัตรูในนาข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 แมลงศัตรูในแปลงนา

หนอนกอข้าว (rice stem borers, SB) หนอนกอทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง ในประเทศไทยมีรายงานพบ 4 ชนิด คือ หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอแถบลายสีม่วง และหนอนกอสีชมพู
Read More