ศิลปะและวัฒนธรรมข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

30 พ.ย. 2010 ศิลปะและวัฒนธรรมข้าว

จุดกำเนิดพิธีกรรม และความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าว ถ้าจะพูดถึงพิธีกรรมที่ เกี่ยวกับข้าวในสังคมไทย อาจพูดได้ว่าหมายถึงพิธีกรรมเกือบทั้งหมดในสังคมไทยทีเดียว เพราะพิธีกรรมที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนานั้น ที่สำคัญที่สุดก็คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำมาหากิน และการทำมาหากินของคนไทยในสังคมไทยนั้น ตั้งแต่อดีตก็คือการทำเกษตรกรรม การเพาะปลูก ซึ่งก็ไม่พ้นการทำไร่ทำนานั่นเอง
Read More