สมุนไพรสำหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

20 ม.ค. 2011 สมุนไพรสำหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน

มะระขี้นก มะระ ขี้นกเป็นไม้เถาที่มีมือเกาะ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ  รูปฝ่ามือ   กว้างและยาว ประมาณ  4-7  เซนติเมตร  ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึก  5-7  แฉก  ดอกเป็นดอกเกดี่ย วออกที่ซอกใบแยกเพศ  อยู่บนต้นเดียวกัน  กลีบดอกสีเหลืองรูประฆัง  ผลเป็นผล สด  รูปกระสวย  ผิวขรุขระมีรสขม รสและสรรพคุณยาไทยราก  แก้พิษ  รักษา ริดสีดวงทวาร  ฝาดสมาน  แก้บิด  ถ่ายอุจจาระ
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

20 ม.ค. 2011 สมุนไพรสำหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน (ต่อ)

ตำลึง ตำลึง เป็นไม้เถาเลื้อย  ลำต้นเล็กเกร็ง  มีมือเกาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปค่อน ข้างกลมกว้างและยาว 5-8 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย เล็กๆ หักเป็น 5 มุม  หรือเว้าเป็น 5 แฉก ปลายแหลม  เส้นใบออกจากจุดเดียว กันที่โคนใบ 5-7 เส้น  ก้านใบยาว 3-6 เซนติเมตร  ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ที ซอกใบ สีขาว
Read More