สมุนไพรสำหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

20 ม.ค. 2011 สมุนไพรสำหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน (ต่อ)

ตำลึง ตำลึง เป็นไม้เถาเลื้อย  ลำต้นเล็กเกร็ง  มีมือเกาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปค่อน ข้างกลมกว้างและยาว 5-8 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย เล็กๆ หักเป็น 5 มุม  หรือเว้าเป็น 5 แฉก ปลายแหลม  เส้นใบออกจากจุดเดียว กันที่โคนใบ 5-7 เส้น  ก้านใบยาว 3-6 เซนติเมตร  ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ที ซอกใบ สีขาว
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

20 ม.ค. 2011 สมุนไพรสำหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน

มะระขี้นก มะระ ขี้นกเป็นไม้เถาที่มีมือเกาะ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ  รูปฝ่ามือ   กว้างและยาว ประมาณ  4-7  เซนติเมตร  ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึก  5-7  แฉก  ดอกเป็นดอกเกดี่ย วออกที่ซอกใบแยกเพศ  อยู่บนต้นเดียวกัน  กลีบดอกสีเหลืองรูประฆัง  ผลเป็นผล สด  รูปกระสวย  ผิวขรุขระมีรสขม รสและสรรพคุณยาไทยราก  แก้พิษ  รักษา ริดสีดวงทวาร  ฝาดสมาน  แก้บิด  ถ่ายอุจจาระ
Read More