สักทอง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

14 ม.ค. 2011 ไม้มงคลตามความเชื่อของไทย

ปลูกสักทองเป็นมงคลให้ชีวิตรับปีใหม่ สักทองเป็นไม้ยืน ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นมีผิวเรียบสีน้ำตาล กิ่งก้านจะแตกที่ยอด ใบมีลักษณะกลม ใหญ่ สีเขียวสด มีความหนามาก ออกดอกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อสีขาวนวล ดอกมี กลีบ 5 แฉก
Read More