สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) ง่ายและราคาไม่แพง
July 17, 2023

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) ง่ายและราคาไม่แพง

ไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกกุ้งขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืดทุกแห่งทั่วโลก ในประเทศไทยมีไรน้ำนางฟ้าหลายชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด ได้แก่ ไรน้ำนางฟ้าสยาม (Daphnia siamensis) ไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และไรน้ำนางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)
อ่านเพิ่มเติม