สันพร้านางแอ Tag

เฉียงพร้านางแอ

21 ธ.ค. 2012 เฉียงพร้านางแอ

เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. วงศ์ RHIZOPHORACEAE ชื่ออื่น กวางล่าม้า (ตราด); แก็ก, วงคด, องคต (ลำปาง); ต่อไส้, สันพร้านางแอ (ภาคกลาง); นกข่อ, ส้มป้อง (เชียงใหม่); บงคด (แพร่); สีฟันนางแอ (ภาคเหนือ); โองนั่ง (อุตรดิตถ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาด กลาง สูงได้ประมาณ 20 ม. เปลือกค่อนข้างเรียบ หรือขรุขระเล็กน้อย สีน้ำตาลปนเทา เปลือกในสีเหลืองคล้ำ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ...

Read More