สายพันธุ์ของ Strawberry Tag

การปลูก strawberry

25 ต.ค. 2017 การปลูกสตรอว์เบอร์รี

ใกล้ช่วงหน้าหนาวเข้ามาแล้ว ผลไม้ยอดนิยมช่วงอากาศน้ำบ้านเราก็คงหนีไม่พ้น สตรอว์เบอร์รี และเหมือนเดิมสำหรับความเคยชินที่ผ่านมามักจะเขียน สตรอเบอรี่ กันแบบนี้ แต่ขอให้ตามราชบัณฑิตยสถานที่ถูกต้องแล้วกันเน๊อะ นั้นคือต้องเขียนว่า สตรอว์เบอร์รี สำหรับในอดีตนั้นสตรอว์เบอร์รีถูกนำมาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนยาเสพติด แก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย แต่ในปัจจุบันมีการปลูกเพื่อการค้าอย่างแพร่หลาย  โดนสตรอว์เบอร์รีเป็นพืชที่น่าสนใจตรงที่มีผลการตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น โดยลงทุนปลูก 1 ไร่ก็ได้ผลผลิตมากถึง 2500 - 3000 กก. กันเลยทีเดียว ราคาขายก็อยู่ประมาณ 40-50 บาทโดยประมาณ (ราคาหน้าสวน) และนอกจากนี้ยังมีการปลูกส่งขายเป็นผลไม้ส่งออกอีกด้วย อ่านข้อมูลคราวๆแล้วน่าสนใจใช่ไหมละครับ ชาวเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
Read More