สายพันธุ์

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) ง่ายและราคาไม่แพง
July 17, 2023

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) ง่ายและราคาไม่แพง

ไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกกุ้งขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืดทุกแห่งทั่วโลก ในประเทศไทยมีไรน้ำนางฟ้าหลายชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด ได้แก่ ไรน้ำนางฟ้าสยาม (Daphnia siamensis) ไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และไรน้ำนางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)
อ่านเพิ่มเติม
กล้วยหอมคาเวนดิช: ประโยชน์ที่น่าสนใจและวิธีการดูแล
June 12, 2023

กล้วยหอมคาเวนดิช: ประโยชน์ที่น่าสนใจและวิธีการดูแล

กล้วยหอมคาเวนดิช (Cavendish banana) เป็นพันธุ์กล้วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการค้าและบริโภคในปัจจุบัน พันธุ์กล้วยนี้มีลักษณะที่คล้ายกันทั่วโลก โดยมีเปลือกสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองอมสีเขียว และมีลักษณะที่ยาวเรียวราบๆ กล้วยหอมคาเวนดิชเป็นพันธุ์กล้วยที่มีรสชาติหวาน มีเนื้อฉ่ำน้ำ และเป็นที่นิยมในการทำกล้วยฟรีสและกล้วยไข่ทอด เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม