สารเร่ง พด. Tag

15 ก.พ. 2013 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักวัสดุ อินทรีย์และอนินทรีย์ธรรมชาติ ที่มีปริมาณ ธาตุอาหารหลักของพืชสูง ซึ่งเกิดจากกิจกรรม ของจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปร สภาพธาตุอาหารให้อยู่ใน รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
Read More