สาเหตุโรคพืช Tag

03 ม.ค. 2013 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช่สารเร่ง พด.3

สารเร่ง พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืชและ แปรสภาพธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช เจริญได้ดีที่มีอินทรียวัตถุสูงและเชื้อไตรโคเดอร์มาและ บาซิลลัส
Read More