หนี้เกษตรกร Tag

วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยความคืบหน้าการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงผ่านมาตรการต่าง ๆ ว่าปัจจุบันการพิจารณาแผนหรือโครงการที่เกษตรกรสมาชิกยื่นขออนุมัติโครงการในประเภทต่าง ๆ นั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกร ขณะนี้มีจำนวนกว่า 2 หมื่นราย เป็นเงินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านบาท และสามารถรักษาที่ดินทำกินได้เกือบแสนไร่ “จากข้อมูลล่าสุด  (ณ วันที่ 30 เมษายน 2555) มีการอนุมัติและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรไปแล้วจำนวน 356 โครงการ จากที่เสนอมาทั้งหมด 846 โครงการ คงเหลือ 490 โครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 16,702 ราย เป็นเงิน 120,395,600 บาท โดยที่เหลือจะเร่งอนุมัติให้เร็วที่สุดเพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้พัฒนาอาชีพของตนในอนาคต” นายสมยศกล่าวด้านนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการ...

Read More