หมู่บ้านเกษตรที่ญี่ปุ่น Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

18 พ.ย. 2010 หมู่บ้านชาวนาในญี่ปุ่นสวยมากๆ

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นทุกที่ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนเพียงจะมาก จะน้อย ก็เท่านั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมะ เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเป็นสิ่งธรรมดาจงกล้าที่เผชิญกับมัน เพราะไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการคิดมากไปแม้บางอย่างจะยังเหมือนเดิม แต่ก็บางอย่างที่เปลี่ยนไป เหมือนภาพหมู่บ้านชาวนาในญี่ปุ่นชุดนี้....

Read More