องุ่น Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

11 ม.ค. 2011 องุ่น

การผลิตองุ่นนอกฤดูกาล สำหรับราคาของผล องุ่นในสมัยก่อนนั้นนับว่าแพงมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของประชาชน  จนถึง กับมีคำกล่าวว่า  “คนซื้อไม่ได้กิน   คนกินไม่ได้ซื้อ”   เพราะมักจะซื้อ เป็นของฝากให้เจ้านายหรือญาติผู้ใหญ่มาก  ส่วนคนซื้อเองไม่กล้า กิน  
Read More