อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

12 พ.ย. 2010 การขาดแมกนีเซียม

การขาดแมกนีเซียม (Magnesium deficiency) แมกนีเซียม (Mg) ช่วยในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคลอโรฟิลล์จึงมีส่วนในการสังเคราะห์แสง และการสังเคราะห์โปรตีนด้วย

Read More