อิทธิพลของการขาดน้ำ Tag

28 ส.ค. 2013 น้ำ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต หากพืชขาดน้ำจะส่งผลผลิตและการเติมโต

การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ ปลูกในดิน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง อาจลดลงอย่างมากเพียงพืชขาดน้ำ เล็กน้อยหรือขาดน้ำระยะใดระยะหนึ่งของ การเจริญเติบโตเท่านั้น ตรงกันข้ามพืชที่ ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าการ ขาดน้ำเพียงเล็กน้อยอาจไม่กระทบ กระเทือนต่อผลผลิตเลย
Read More