เห็ดกระด้าง/เห็ดลม Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

25 ม.ค. 2011 เห็ดกระด้าง/เห็ดลม

การเพาะเลี้ยง''เห็ดกระด้าง/เห็ดลม'' (กรมวิชาการเกษตร) เห็ดกระด้างหรือ เห็ดลม เห็ดลมเป็นชื่อ ที่เรียกกันทางภาคเหนือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า เห็ดบด เห็ดขอนดำ หรือ เห็ดกระด้าง ในธรรมชาติมักพบขึ้นกับไม้ เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง รัง เหียง ตะเคียน และไม้กระบาก เป็นต้น มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Lentinus polychrous Lev.
Read More