แหนแดง Tag

19 พ.ย. 2012 ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วย “แหนแดง” ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชน้ำชั้นดี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศสมาชิก ช่วยเหลือสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทต่อการผลิตอาหารป้อนประชากรโลก ประเทศไทย อย่างกระทรวงเกษตรฯได้ขานรับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2555 หรือ World Food Day ขึ้น น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า...

Read More