แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Tag

rp_13-150x150.jpg

15 พ.ย. 2010 แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุรินทร์  กรมการข้าว มีคำแนะนำเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้ข้าวคุณภาพดี  โดยเกษตรกรควรเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม ได้แก่ระยะพลับพลึง โดยการสังเกตข้าวในแปลงนาแต่ละแปลงออกดอกแล้วประมาณ 80 % ให้ถือเป็นวันแรก นับจากนั้นไปอีก 28-30 วัน เป็นวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  และควรระบายน้ำออกจากแปลงนา  เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอทั่วแปลงนา  และทำให้พื้นนาแห้งปฏิบัติงานได้สะดวก เพราะระยะพลับพลึงเมล็ดข้าวมีความชื้นไม่น้อยกว่า 20 % โอกาสสูญเสียจากการตกหล่นมีน้อย ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
Read More