โสนอัฟริกัน Tag

15 ก.พ. 2013 วิธีปลูกโสนอัฟริกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

โสนอัฟริกัน เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะลำต้น ตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขา สามารถเจริญเติบโต ได้ทั้งในสภาพดินไร่และดินนา ในสภาพน้ำท่วมขัง ทนต่อสภาพดินเค็ม มีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเกิดปมได้ทั้งที่ลำต้นและราก ซึ่ง สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ เหมาะใช้ เป็นพืชปุ๋ยสดในพื้นที่นาที่เป็นดินเค็มในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
Read More