ใบข้าวและคลอรีน Tag

ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่น

09 ม.ค. 2013 ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

“ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร”  ผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค    บอกถึงแอพพลิเคชั่นแรกที่เรียกว่า ใบข้าว(BaiKhaoNK ) หรือ เครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ ว่า เป็นการพัฒนามาจากเครื่องตรวจวัดสีสารละลาย
Read More