ไม้ยูคาลิตัส Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ระยะการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิตัส

ไม้ยูคาลิตัส,การเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิตัสการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส ถ้าหากได้มีการดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาอย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในสวนป่า จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตอบแทนในระยะเวลา 5 ปี การเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสในระยะ 5 – 7 ปีแรกไม่ต้องการเนื้อที่เท่าใดนัก เนื่องจากมีเรือนยอดแคบๆ แม้บางแห่งจะเห็นต้นไม้อยู่อย่างเบียดเสียดกันบ้างแต่การเจริญเติบโตยังคง เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นนัก
Read More