ไม้หอม Tag

กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte วงศ์ THYMELAEACEAE

15 ต.ค. 2012 กฤษณา

กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte วงศ์ THYMELAEACEAE ชื่ออื่น ไม้หอม (ภาคตะวันออก) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็ง แต่โตค่อนข้างเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 30 ม. เปลือกเรียบ สี น้ำตาลเทา เปลือกในบางสีขาว มีเส้นใยเหนียว กิ่งอ่อนมีขนสั้น หนานุ่ม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูปรีหรือ รูปไข่กลับ ยาว 6–12 ซม. แผ่นใบหนา ฉีกแล้วมีเส้นใยบางสี ขาว ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบ เลี้ยง...

Read More