ไลโคปีนในมะเขือเทศ Tag

การปลูกมะเขือเทศ

30 ต.ค. 2017 การปลูกมะเขือเทศ

มะเขือเทศ (Tomato) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่ง ซึ่งมีผู้นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เชื่อว่าผู้อ่านเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ก็เช่นกัน หลายท่านชอบทาน บ้างก็ดื่มน้ำมะเขือเทศ บ้างชอบทางในส้มตำ ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน โดยมะเขือเทศสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี นอกจากเกษตรกรมีการปลูกเพื่อขายส่งออกแล้ว ยังเพื่อบริโภคสด และก็ยังมีสำหรับการผลิตที่ส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปอีกด้วย..
Read More