rice neck blast disease

ข้าวหอมมะลิ การปลูกข้าวหอมมะลิ การเก็บเกี่ยวข้าว
July 21, 2023

ข้าวหอมมะลิ การปลูกข้าวหอมมะลิ การเก็บเกี่ยวข้าว

ข้าวหอมมะลิ (Jasmine rice) เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเมล็ดเรียวยาว สีขาวนวล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกมะลิ เมื่อหุงสุกจะมีความนุ่มเหนียว รสชาติอร่อย นิยมรับประทานคู่กับกับข้าวต่างๆ เช่น แกง ต้ม ผัด ทอด เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม