ความรู้การเกษตร

ทำความรู้จักพริกหวานหรือพริกยักษ์ ให้คุณค่าทางอาหารสูง
June 1, 2020

ทำความรู้จักพริกหวานหรือพริกยักษ์ ให้คุณค่าทางอาหารสูง

เกษตรอินทรีย์ขอนำทุกท่านมารู้จัก พริกหวาน Capsicum annuum var annuum L. Grossum Group อยู่ในตระกูลมะเขือ Solanaceae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝรั่ง มีชื่อเรียก Chile, chillies, aji, piment, pimento, paprika, capsicum
อ่านเพิ่มเติม
1 4 5 6