ตลาดกลางสินค้าเกษตร คือ สถานที่ที่เกษตรกรสามารถมาขายผลผลิตทางการเกษตรของตนได้ ตลาดเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ และช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

ตลาดกลางสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับแหล่งผลิตทางการเกษตร ตลาดเหล่านี้มีขนาดใหญ่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ลานจอดรถ ลานประมูล โรงบรรจุสินค้า โรงทำความเย็น โรงสีข้าว โรงแปรรูปอาหาร เป็นต้น

ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นสถานที่ที่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรของตนได้โดยตรงกับพ่อค้าคนกลางหรือผู้ค้าปลีก ตลาดเหล่านี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรของตนได้ในราคาที่ยุติธรรม และช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและการตลาดได้

ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่และมีคุณภาพได้ ตลาดเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายและราคาไม่แพง

ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดเหล่านี้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ

ตลาดกลางสินค้าเกษตร, เกษตรกรไทย, ผลผลิตทางการเกษตร, แหล่งจำหน่าย
Portrait Asian Middle aged man wearing straw hat and loincloth write on clipboard with young woman farmer, they are thump up and smile with happiness copy space

ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรในประเทศไทยมีหลายแหล่งที่สำคัญในแต่ละภาค โดยแยกตามภาคได้ดังนี้:

ภาคเหนือ:

 1. ตลาดอินทนิลแลนด์ (Inthanin Market) – เชียงใหม่
 2. ตลาดน้ำพอง (Nampung Market) – เชียงราย
 3. ตลาดเมืองเชียงคำ – เชียงใหม่
 4. ตลาดแม่สะเรียง – ลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:

 1. ตลาดบ้านด่าน (Baan Darn Market) – ขอนแก่น
 2. ตลาดแม่จัน (Mae Chan Market) – แม่ฟ้าหลวง
 3. ตลาดบ้านตาก (Baan Tak Market) – นครราชสีมา

ภาคกลาง:

 1. ตลาดประตูน้ำ (Pratunam Market) – กรุงเทพมหานคร
 2. ตลาดอมตะนคร (Amphawa Floating Market) – สมุทรสงคราม
 3. ตลาดนัดนวลจันทร์ (Nuan Chan Market) – สมุทรปราการ

ภาคตะวันตก:

 1. ตลาดนัดกลางท้องทะเล (Central Seafood Market) – ชลบุรี
 2. ตลาดประตูน้ำศรีราชา (Sri Racha Floating Market) – ชลบุรี
 3. ตลาดนัดจอมทอง (Jomtien Market) – พัทยา

ภาคตะวันออก:

 1. ตลาดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Market) – ระยอง
 2. ตลาดน้ำแหลมฉบัง (Laem Chabang Floating Market) – ชลบุรี
 3. ตลาดเศรษฐี (Setthi Market) – จันทบุรี

ภาคใต้:

 1. ตลาดท้ายเกาะ (Talad Tai Koa Market) – กระบี่
 2. ตลาดหาดใหญ่ (Hat Yai Market) – สงขลา
 3. ตลาดสวนหลวง (Suan Luang Market) – ภูเก็ต