สำหรับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ๆ แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ยังคงต้องใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ รู้หรือไม่?​ว่าเป็นเรื่องจริงและปุ๋มเคมีเหล่านั้นก็ยังคงเพิ่มผลิตสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันอยู่จากงานวิจัย เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ จึงได้หยิบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันมาฝากกัน

สวนปาล์มน้ำมัน

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันได้แก่ ปริมาณการใช้งานปุ๋ยเคมี ถ้าหากมีการเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีทุกๆ 1 กิโลกรัมต่อไร่จะทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นไร่ละ 0.92 กิโลกรัมถึง 1.75 กิโลกรัมตามลำดับ และการวิจัยเชิงลึกยังระบุว่าควรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมต่อไร่ด้วยเช่นกัน

ลานเทปาล์มน้ำมัน

โลกของธุรกิจปาล์มน้ำมันยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นเจ้าของลานเทปาล์ม และรับเหมาใส่ปุ๋ย ตัดแต่งทางใบต้นปาล์มอีกด้วย เป็นงานที่เข้าเสริมและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ชาวเกษตรอินทรีย์อาจจะนำมาเป็นแนวทางเพื่อบริการเกี่ยวกับชาวสวนปาล์มได้แบบครบวงจรกันเลย หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ