สำหรับหลายฟาร์มเห็ดที่เลี้ยงเห็ดจำพวกเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางรม หรือเห็ดอื่นๆก็ตามหลังจากเห็ดหมดหน้าแล้วตัวก้อนเห็ดที่คงเหลือจากการเพาะเลี้ยงนั้นมีประโยชน์อย่างเพิ่งทิ้ง เนื่องจากภายในก้อนเห็ดเหล่านั้นจะยังมีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อต้นไม้อยู่ สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้ และให้ผลดีด้วยเพราะก้อนเชื้อเห็ดจะมีสารอาหารมากมายที่ทางฟาร์มเห็ดได้เติมลงไปให้เห็ดได้เติบโตนั้นเอง

วิธีการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่า สูตร 1

 1. เริ่มต้นด้วยการนำก้อนเห็ดที่เน่าเสียจากฟาร์มมาทุบให้แหลก ให้เป็นผงขี้เลื่อย
 2. ผสมกับปุ๋ยคอกแห้ง เช่น ปุ๋ยขี้วัว ปุ๋ยขี้ไก่ผสมแกล็บ อัตราส่วนกากก้อนเห็ดต่อปุ๋ย 1:1 ตามปริมาณ คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3. ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย (น้ำอีเอ็ม) ผสมน้ำอัตรา 1:100 หรือใช้สารเร่ง พด.1 ผสมให้เข้ากัน
 4. เพิ่มเติมด้วยเชื้อราเมธาไรเซียม บูวาเรียแบบผง ผสมน้ำอัตรา 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยปุ๋ยจะมีความชื้นหรือหมาดๆ
 5. หมักกองปุ๋ยไว้ 45 วัน ทำการกลับกองทุก 7 วัน เพื่อช่วยระบายความร้อนป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ตาย เมื่อครบ 45 วัน นำปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้ดอก ไม้ประดับในกระถาง หรือพืชผักผลไม้ทั่วไป

วิธีการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่า สูตร 2

 1. ถุงเชื้อเห็ดเก่าหมดอายุแล้ว ทุบให้ละเอียดจำนวน 1 ตัน
 2. ส่วนผสมอื่นๆดังนี้
  1. ขี้วัว 200 กิโลกรัม
  2. กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
  3. รำละเอียด 10 กิโลกรัม
  4. สารเร่งพด.1 จำนวน 1 ซอง
  5. เกลือเม็ด จำนวน 3 กิโลกรัม
 3. ผสมเหล่านี้มาผสมกันโดยการตั้งกองในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวกคลุกเคล้าในเข้ากันหมักทิ้งไว้ 40 วัน ก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรแห้ง นำมาใส่ให้แก่ไม้ผลยืนต้นได้ทุกชนิด

การใช้ ปุ๋ยหมักตัวนี้ใช้ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อต้น โดยการโรยให้รอบโคนต้นไม้ยืนต้นได้ทุกชนิดใน