ใครจะไปคิดว่าแมลงอาจจะเป็นอาหารโลกก็เป็นได้ เพราะในเวลาที่ขาดแคลนอาหารจริงๆแล้ว เหล่าบรรดาแมลงนั้นให้คุณค่าทางอาหารและโปรตีนแสนอร่อย เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ประกาศว่า “แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดมากกว่า 2,000 แห่งแล้ว

และถ้าลองไปดูข้อมูลในตลาดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงแมลงหลายๆอย่างเลยอย่างเช่น มดเเดง, เเมลงดานา, ด้วงสาคู, เเมงป่องช้าง และจี้งหรีด และเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆแมลงที่น่าสนใจ

สินค้าแมลงส่งออก

มาถึงตรงนี้นอกจากการเลี้ยงแบบทั่วไปแล้ว ทางภาครัฐบาลกำลังจะจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีแมลง” ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ Agritech and Innovation Center เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แมลง กระบวนการผลิต แปรรูป และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่เกษตรกร จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก

ตลาดแมลงส่งออกสนับสนุนโดยธนาคาร

และนี่เป็นโอกาสที่ควรหันมาลองศึกษาไม่ใช่แค่คนไทยที่หันมาบริโภตแมลง เจ้าแมลงยังสามารถส่งออกไปอีกด้วย ลองดูข้อมูลคราวๆมีธนาคารสนับสนุนเรื่องส่งออกด้วยนะ