ประโยชน์สุขภาพ

มะปรางหวานและมะยงชิด: ประโยชน์ต่อสุขภาพและวิธีปลูก
September 6, 2023

มะปรางหวานและมะยงชิด: ประโยชน์ต่อสุขภาพและวิธีปลูก

มะยงชิด และ มะปรางหวาน นั้นอยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ วงศ์เงาะ (Anacardiaceae) แต่อยู่ในสกุลที่แตกต่างกัน คือ มะปรางอยู่ในสกุล Bouea ส่วนมะยงชิดอยู่ในสกุล Mangifera โดยมะยงชิดนั้นได้รับการพัฒนามาจากมะปรางสายพันธุ์หนึ่งที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว
อ่านเพิ่มเติม