ข้าวโพดขี้หูด หรือ “ข้าวโพดติดหูด” คือ การเกิดโรคในข้าวโพดที่เกิดจากไวรัส โดยปกติจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสของพืชบางชนิด ไวรัสเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของข้าวโพด เช่น ทำให้เมล็ดข้าวโพดเปลี่ยนรูปทรงหรือเกิดการผิดปกติทางสีสัน โรคนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพด แต่มักไม่อันตรายถึงขนาดทำให้พืชตาย

การระบาดของโรคนี้สามารถควบคุมได้โดยการใช้วิธีการจัดการทางการเกษตรที่เหมาะสม เช่น การหมุนเวียนพืช การควบคุมแมลงที่อาจเป็นพาหะของไวรัส และการใช้พันธุ์ข้าวโพดที่มีความต้านทานต่อโรคนี้

ข้าวโพดขี้หูด คืออะไร กินได้หรือไม่

ข้าวโพดขี้หูด กินได้หรือไม่

ข้าวโพดที่มีขี้หูดหรือ huitlacoche (หรือเรียกว่า corn smut หรือ corn truffle) นั้นกินได้และถือเป็นอาหารที่มีค่าทางโภชนาการในบางวัฒนธรรม, โดยเฉพาะในเม็กซิโก ในเม็กซิโก, huitlacoche เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารหลายชนิดและถือว่าเป็นของหายากที่มีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง มันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีโปรตีนและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพ

การกิน huitlacoche เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และถือเป็นวิธีการที่ช่วยลดการเสียเกี่ยวพืช ในขณะที่ในหลายๆ ที่อาจถือว่าเป็นโรคพืช แต่ในวัฒนธรรมบางอย่างมันถูกมองว่าเป็นอาหารที่มีค่าและมีรสชาติที่ดี.